Home / Tin tức / Từ 3/3, cấp sổ đỏ cho đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay

Từ 3/3, cấp sổ đỏ cho đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017), những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là “sổ đỏ”.

Trước đây, những trường hợp như thế này chỉ được áp dụng đến trước ngày 1/7/2004. Nghị định 01 này được đánh giá sẽ là điểm quan trọng để giải quyết nhiều vướng mắc cho người dân về pháp luật đất đai được các bộ ngành rà soát trong 2 năm qua. Nội dung này tuy Luật Đất đai mới (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) không quy định cụ thể nhưng Nghị định 01 đã giao về cho các địa phương tự quyết theo điều kiện thực tế của mình.

Ngoài vấn đề trên, một nội dung được đánh giá cao trong Nghị định 01 là rút ngắn các thủ tục hành chính từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện đối với nhiều thủ tục đăng ký biến động đất đai như: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không quá 30 ngày; Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày…

Theo thống kê của Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM tại Hội nghị triển khai hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP vừa qua, tính đến tháng 9/2016, toàn thành phố còn khoảng 110.000 trường hợp chưa cấp sổ đỏ cũng như quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vì không đủ điều kiện. Trong đó, có 37.466 (chiếm 42,3%) trường hợp do chuyển nhượng bằng giấy tay. Còn theo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội), khi thực hiện theo Nghị định 01, các đơn vị cấp quận, huyện là nơi có trách nhiệm kiểm tra, ký cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay. Theo đó, quận, huyện phải xác minh tình trạng của những thửa đất trên sau đó gửi cho văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai chỉ có trách nhiệm in thông tin trên phôi sổ đỏ và gửi lại cho quận, huyện ký cấp cho người dân. Điều kiện để cấp sổ đỏ là nhà, đất đó hiện sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo yêu cầu về công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.